Pozostałe Usługi PPOŻ

 1. Serwis urządzeń, instalacji i systemów ochrony ppoż.
 2. Sprzedaż i serwis sprzętu ppoż
 3. Opracowania dokumentacji z zakresu ochrony ppoż.
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  • instrukcje technologiczno-ruchowe 
  • analizy i ekspertyzy, warunki ochrony ppoż. 
  • projekty branżowe (SAP, SUG, oddymianie, tryskaczowe) 
  • opiniowanie projektów budowlanych 
  • dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów 
 1. Placówka szkoleniowa bhp i ppoż
 2. Wyposażanie obiektów w gaśnice, hydranty i znaki ppoż.
 3. Restytucja szkód pożarowych
Usługi PPOŻ