Outsourcing Usług PPOŻ

 • przeprowadzanie okresowych inspekcji, udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych, co najmniej dwa razy w roku
 • organizowanie szkoleń
 • udział w opracowaniu zarządzeń, wytycznych i instrukcji ppoż. w zależności od potrzeb
 • konsultacja i doradztwo w zakresie realizacji ustawowych zadań z zakresu ochrony ppoż.
 • prowadzenie całości dokumentacji i ewidencji w zakresie ochrony ppoż. na bieżąco
 • współpraca z instytucjami i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych zakładu
 • udział w naradach, komisjach technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną ppoż. zakładu
 • zgłoszenie uwag i wniosków pracodawcy w zakresie poprawy zabezpieczeń ppoż.
 • udział w sporządzaniu planów remontów i inwestycji w zakresie potrzeb ochrony przeciwpożarowej - w zależności od potrzeb
 • okresowe przeglądy i próby systemów technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych zakładu, instalacji odgromowych, klap dymowych, itp.
 • przeprowadzenie kontroli podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji hydrantowej
 • wykonywanie innych czynności związanych z ochroną ppoż.
Image