Zabezpieczenie Ogniochronne Kanałów Wentylacyjnych

PRZEWODY WENTYLACYJNE, ODDYMIAJĄCE I KLIMATYZACYJNE

Ogniochronne zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych i oddymiających
Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego. Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne.

Zwykłe przewody wentylacyjne z blachy stalowej nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej, ponieważ w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują do tego stopnia, że umożliwiają rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych wg systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT®lub wykonanie samonośnych kanałów również z płyt PROMATECT®.

Istniejące kanały stalowe należy chronić w przypadku gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samodzielnych przewodów wentylacyjnych w systemie PROMADUCT®- 500, co daje następujące korzyści:

 • kanał z blachy stalowej nie jest wymagany
 • odporność na wilgoć
 • stabilność konstrukcji
 • niewielka grubość ścianki kanału : 25 - 50 mm
 • łatwość połączenia na wkręty, zszywki lub gwoździe
 • możliwość prefabrykacji
 • niewielki ciężar - gładka powierzchnia wewnętrzna

Przewody wentylacyjne z płyt PROMATECT®mogą być zastosowane również jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacji i klatek schodowych.


System PROMADUCT®-500, okładzina stalowego kanału wentylacyjnego

smoke evacuation ventilation ducts 2

Dane techniczne:

 1. płyta PROMATECT®-L500
 2. pasma PROMATECT®-H, (mufa)
 3. przewód wentylacyjny z blachy stalowej
 4. profil nośny, wymiary wg obliczeń statycznych
 5. wieszak, pręt gwintowany

Klasa odporności ogniowej: EIS 30 - EIS 120
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 PROMATECT-L500
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 (PL) PROMATECT-L500
Aprobata techniczna: AT-15-3550/2007
Certyfikat zgodności: ITB-1572/W

Ważne wskazówki:
Przy późniejszym okładaniu kanałów z blachy stalowej należy sprawdzić nośność istniejących zawieszeń, w razie potrzeby należy je zdemontować i zastosować konstrukcje nośne 4 i 5.

 

System PROMADUCT®-500, samonośny

smoke evacuation ventilation ducts

Dane techniczne:

 1. płyta PROMATECT®-L500
 2. pasmo PROMATECT®-H (mufa)
 3. profil nośny, wymiary wg statyki
 4. wieszak, pręt gwintowany

Klasa odporności ogniowej: EIS 30 - EIS 120
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 PROMATECT-L500
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 (PL) PROMATECT-L500
Aprobata techniczna: AT-15-3550/2007
Certyfikat zgodności: ITB-1572/W

Ważne wskazówki:
Ponieważ długość przewodów PROMADUCT®-500 w przypadku pożaru ulega tylko nieznacznym zmianom, nie jest konieczne stosowanie kompensatorów .