Systemy Ssące (Wczesnej Detekcji)

Detektory

vesda family
Detektor VESDA jest to specjalizowana, laserowa czujka dymu o ekstremalnie wysokiej czułości, której działanie oparte jest na precyzyjnym pomiarze światła rozproszonego, odbitego o cząsteczki dymu zawarte w przepływającym powietrzu.
Elementem napędowym tego procesu jest pompa ssąca, która zasysa powietrze poprzez sieć rurek ssących (głównych i kapilarnych), podłączonych do zbiorczego kolektora wlotowego. Rurki posiadają otwory ssące, dzięki którym zasysane jest powietrze. Ważnym elementem każdego detektora jest filtr o dwukomorowej konstrukcji, zatrzymujący nawet najmniejsze cząstki mechaniczne zawarte w zasysanym powietrzu, przyczyniający się tym samym do optymalnej ochrony głowicy przed uszkodzeniem.

Detektor może być wyposażony w dodatkowe moduły, takie jak wyświetlacz lub programator LCD.

Ewolucja zastosowań systemu bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA:

 tabela1

Który detektor?
Przy sprecyzowanych parametrach obszaru, w którym zastosowany będzie system wczesnej detekcji dymu VESDA, zasadne jest określenie parametrów detektora, jakie będą dla tej aplikacji niezbędne. Zestawienie tych wymagań umożliwi idealne dobranie typu detektora do stawianych mu zadań.

Dekoktery w swej budowie różnią się między innymi:

 • ilością rur ssących,
 • ilością przekaźników,
 • powierzchnią dozorową.

Znając te wymagania, dobranie detektora, który spełni Państwa wymagania, nie powinno być trudne.

 tabela2

* Maksymalna ilość rur uzależniona jest od konfiguracji instalacji ssącej i jest wynikiem obliczeń projektowych. W przypadku zastosowania rozgałęzień należy stosować się do wytycznych programu obliczeniowego.

 

VESDA LaserPLUS
vlp 012

Detektor LaserPLUS jest głównym elementem systemu bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA. Specyficzny sposób detekcji pozwala uzyskać czułość w zakresie od 0,005 do 20% zaciemnienia powietrza na metr. Detektor LaserPLUS wykrywa pożar w początkowym stadium jego rozwoju, zarówno w obszarach sterylnie czystych, jak i w obszarach o podwyższonym poziomie zadymienia.

Cechy systemu:

 • Szeroki zakres czułości
 • Laserowa głowica detekcyjna
 • Cztery progi alarmowe
 • Wysokowydajna pompa ssąca
 • Kolektor czterech rur ssących
 • Czujnik przepływu dla każdej rury ssącej
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Łatwa wymiana filtra
 • Siedem programowalnych przekaźników
 • VESDAnet(TM)
 • AutoLearn(TM)
 • Pamięć zdarzeń
 • Modułowa budowa
 • Wszechstronny zakres zastosowania systemu


Zasada działania
Wysokowydajna pompa zasysa powietrze do detektora przez sieć rurek ssących. Kolektor wlotowy powietrza posiada czujniki przepływu, które monitorują zmiany przepływu w każdej z rur ssących. Po detekcji powietrze wyrzucane jest na zewnątrz detektora lub do strefy chronionej.

Wewnątrz detektora powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjnej przez dwustopniowy filtr powietrza. Pierwszy stopień filtra usuwa zanieczyszczenia mechaniczne przed dostarczeniem próbki do komory detekcyjnej. Drugi stopień (filtr wysokowydajny), dokładnie oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej.

W komorze detekcyjnej znajduje się stabilne laserowe źródło światła oraz dokładnie rozmieszczone fotodetektory w celu osiągnięcia optymalnej detekcji dla szerokiego zakresu wykrywanego dymu.

Stan detektora, alarmy, uszkodzenia oraz tryby serwisowe transmitowane są do wyświetlacza lub zewnętrznego systemu nadzoru poprzez sieć VESDAnet.

VESDAnetTM

Detektory oraz pozostałe urządzenia systemu VESDA komunikują się ze sobą w sieci VESDAnet, poprzez odpowiedni, odporny na zakłócenia protokół. Sieć VESDAnet dostarcza stabilny dwukierunkowy sygnał pomiędzy urządzeniami. Jest odporna na pojedyncze zwarcie lub przerwę pomiędzy urządzeniami. Praca w sieci pozwala programować parametry wszystkich urządzeń pracujących w sieci z jednego miejsca oraz optymalnie konfigurować system VESDA.

VESDAnet 03


AutoLearnTM
Technologia LaserPLUS wyposażona jest w unikalne narzędzia programowe aby zapewnić optymalne działanie detektora w wielu różnych obszarach chronionych. Funkcja AutoLearn monitoruje stan zadymienia i ustawia właściwe dla danego otoczenia progi pożarowe (Alarm, Akcja, Pożar1 Pożar2). Z funkcji tej można skorzystać podczas rozruchu w celu zapewnienia najszybszego wykrycia dymu oraz wyeliminowania fałszywych alarmów.


Detekcja porównawcza
Do obszarów chronionych, w których działają systemy wentylacyjne lub klimatyzacyjne może dostać się dym z zewnątrz. Detekcja porównawcza zabezpiecza przed sygnalizacją zwiększonego poziomu zadymienia w obszarze chronionym spowodowanym zadymieniem zewnętrznym. System stale kompensuje zadymienie w obszarze chronionym w celu uniknięcia fałszywych alarmów.


Budowa detektora

VLPb

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 18 - 30 VDC
 • Pobór mocy: 9,6 W praca, 10,8 W w alarmie
 • Pobór prądu: 400 mA praca, 450 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A
 • Wymiary: 350 mm x 225 mm x 125 mm
 • Waga: 4.0kg wliczając moduły Wyświetlacza i Programatora


Warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia: 0°C - +39°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: -20° - +60°C
 • Wilgotność względna: 10-95%, bez kondensacji
 • W przypadku zastosowania detektora na zewnątrz lub gdy zasysane powietrze (stałe tło detektora) przekracza 0.05%/m prosimy o konsultację z dystrybutorem.


Sieć rur ssących:

 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 2000 m2
 • Maksymalna długość wszystkich rur: 200 m
 • Maksymalna długość pojedynczej rury: 100 m

Program projektowy sieci rur ssących:

 • ASPIRETM

Rozmiar rur:

 • Średnica zewnętrzna: 25 mm
 • Średnica wewnętrzna: 15-21mm

Programowalne przekaźniki:

 • 7 Przekaźników, Obciążalność styków 2A/30 VDC, Zestyki typu NO/NC
  Klasa IP: IP30

Otwory kablowe:

 • 8 x 25 mm rozmieszczone w różnych miejscach

Zaciski przyłączeniowe:

 • Śrubowe: 0.2-2.5 mm2

Zakres czułości: 0.005 - 20 %/m (%zaciemnienia/m)

Zakres nastaw progów alarmowych:

 • Alarm: 0.005 - 1.990 %/m
 • Akcja: 0.010 - 1.995 %/m
 • Pożar 1: 0.015 - 2.00 %/m
 • Pożar 2: 0.020-20.00 %/m*

*Ograniczenie do 12 %/m w trybie UL

Możliwości programowe:

 • Pamięć zdarzeń: 18000 ostatnich zdarzeń
 • AutoLearn: Minimum 15 min, max 15 dni. Zalecany okres minimum 1 dzień. W czasie cyklu AutoLearn progi alarmowe nie są zmieniane
 • Kompensacja zewnętrznych warunków otoczenia
 • 4 progi alarmowe: Alarm, Akcja, Pożar 1 & Pożar 2
 • 2 poziomy błędów: Błąd serwisowy i Błąd poważny
 • 7 Przekaźników konfigurowanych programowo
 • Monitorowanie: Filtr i Przepływ powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.

Dostępne wersje

 tabela4

VESDA LaserCOMPACT

Detektor LaserCOMPACT został zaprojektowany aby umożliwić zastosowanie systemu bardzo wczesnej detekcji dymu w obszarach chronionych o małej powierzchni. Zostało to osiągnięte poprzez połączenie sprawdzonej technologii wczesnej detekcji dymu LaserPLUS, technologii dwustopniowego filtrowania powietrza oraz modyfikację pompy ssącej. Wszystkie te komponenty zostały zawarte w jednej, małej obudowie wyposażonej w wyświetlacz. Detektor LaserCOMPACT jest dostępny w dwóch wersjach: z interfejsem przekaźnikowym (wersja RO) lub z możliwością pracy w sieci VESDAnet (wersja VN).

vlc 505 03

Cechy systemu:

 • Zredukowane wymiary
 • Doskonałe wykrywanie dymu
 • Szeroki zakres czułości
 • Jedna rurka ssąca
 • Wyświetlacz
 • Detekcja porównawcza
 • Możliwość pracy w sieci VESDAnet (VN)
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Trzy poziomy alarmu pożarowego
 • Programowalne przekaźniki
 • Monitorowanie przepływu powietrza
 • Zdalny wyświetlacz i moduł z przekaźnikami - opcja
 • Prosta budowa
 • AutoLearn(TM)

Opis
Detektor LaserCOMPACT składa się z dwóch części: obudowy głównej oraz przedniej płyty czołowej. Obudowa główna zawiera wszystkie kluczowe komponenty detektora. Elementy takiej jak: płyta główna, głowica detekcyjna nie wymagające obsługi i są zamontowane z dala od karty terminalowej dostępnej dla instalatora. Rozwiązanie to zabezpiecza główne elementy detektora.

W obudowie głównej są umieszczone:

 • Laserowa głowica detekcyjna
 • Płyta główna z procesorem i kartą czujników przepływu
 • Wlot rurki ssącej z czujnikiem monitorującym przepływ
 • Karta terminalowa z trzema przekaźnikami
  • Pożar
  • Alarm wstępny
  • Alarm/Błąd (zawiera wejście resetu i odłączenia) Karta zawiera również wyjście zasilania oraz terminal sieci VESDAnet (wersja VN)
 • Pompa ssąca
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Otwór wylotowy
 • Płyta czołowa zawiera
 • 5 diod LED:
  • Pożar, Alarm Wstępny/Alarm, Błąd, OK, Reset/Odłączenie
  • Przycisk Reset/Odłączenie (wciśnięcie - reset, przytrzymanie - odłączenie)

Zasada działania
Powietrze w sposób ciągły zasysane jest przez wysokowydajną pompę ssącą do detektora z sieci rurek ssących. Kolektor wlotowy powietrza posiada czujniki przepływu, który monitoruje zmiany przepływu w rurce ssącej. Po detekcji powietrze wyrzucane jest na zewnątrz detektora lub do strefy chronionej.

Wewnątrz detektora powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjnej przez dwustopniowy filtr powietrza. Pierwszy stopień filtra usuwa zanieczyszczenia mechaniczne przed dostarczeniem próbki do komory detekcyjnej. Drugi stopień (filtr wysokowydajny), dokładnie oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej.

W komorze detekcyjnej znajduje się stabilne laserowe źródło światła oraz dokładnie rozmieszczone fotodetektory w celu osiągnięcia optymalnej detekcji dla szerokiego zakresu wykrywanego dymu.

Stan detektora, alarmy, uszkodzenia oraz tryby serwisowe są monitorowane i zapisywane do pamięci zdarzeń oraz transmitowane do wyświetlacza lub zewnętrznego systemu nadzoru poprzez sieć VESDAnet (dotyczy tylko wersji VN).
VESDAnet 02Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 18 - 30 VDC
 • Pobór mocy: 4.0 W praca, 4.5 W w alarmie
 • Pobór prądu: 170 mA praca, 190 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A
 • Wymiary: 225 mm x 225 mm x 85 mm
 • Waga: 1.9 kg

Warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia: -10°C - +39°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: -20°C - +60°C

Sieć rur ssących:

 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 500 mm2

Maksymalna długość rury:

 • 1 x 80 m
 • 2 x 40 m

Program projektowy sieci rur ssących:

 • ASPIRE2

Rozmiar rur:

 • Średnica wewnętrzna: 15-21 mm
 • Średnica zewnętrzna: 25 mm

Przekaźniki:

 • 3 przekaźniki o obciążalności styków 2A/30VDC
 • Pożar
 • Alarm Wstępny
 • Alarm/Uszkodzenie
 • Opóźnienie: 0 - 60 sekund

Programowanie przekaźników:

 • Z zatrzaskiem
 • Bez zatrzasku

Klasa IP:

 • IP30

Otwory kablowe:

 • 4 x 25 mm rozmieszczone w różnych miejscach

Zaciski przyłączeniowe:

 • Śrubowe 0.2-2.5 mm2

Zakres czułości:

 • 0.005 do 20 %/m

Zakres nastaw progów alarmowych:

 • Alarm: 0.005 - 1.990 %/m
 • Alarm Wstępny: 0.010-1.995 %/m
 • Pożar: 0.015-20.00 %/m *

*Ograniczenie do 4% w trybie UL

Możliwości programowe:

 • Pamięć zdarzeń: 12000 ostatnich zdarzeń
 • AutoLearn: Minimum 15 min, maksimami 15 dni. Zalecany okres minimum 14 dni.
 • W czasie cyklu AutoLearn progi pożarowe nie są zmieniane.
 • Monitorowanie: Filtr i przepływ powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.

Konfiguracja wejścia GI (24VDC):

 • Wyłączenie
 • Zatrzymanie
 • Reset/Odłączenie

Dostępne wersje

tabela5

 

VESDA LaserSCANNER

Detektor LaserSCANNER, oparty na technologii LaserPLUS, dodatkowo wyposażony został w mechanizm i funkcje programowe umożliwiające kontrolowanie przepływu i poziomu dymu z rozróżnieniem konkretnych rur. Specyficzny sposób detekcji pozwala uzyskać czułość w zakresie od 0,005 do 20% zaciemnienia powietrza na metr. Detektor LaserSCANNER wykrywa pożar w początkowym stadium jego rozwoju, zarówno w obszarach sterylnie czystych, jak i w obszarach o podwyższonym poziomie zadymienia.

vlp 012
Cechy systemu:

 • Szeroki zakres czułości
 • Laserow głowica detekcyjna
 • Cztery progi alarmowe
 • Wysokowydajna pompa ssąca
 • Kolektor czterech rur ssących
 • Czujnik przepływu dla każdej rury ssącej
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Łatwa wymiana filtra
 • Siedem programowalnych przekaźników
 • VESDAnet(TM)
 • AutoLearn(TM)
 • Pamięć zdarzeń
 • Modułowa budowa
 • Wszechstronny zakres zastosowania systemu

Zasada działania

Detektor LaserSCANNER kontroluje poziom dymu w zasysanym powietrzu we wszystkich sektorach (rurach), które są w użyciu. W momencie wykrycia zadymienia przekraczającego ustawione progi alarmowe następuje uruchomienie funkcji skanowania. Podczas procedury skanowania detektor identyfikuje pierwszy sektor, z którego uzyskał sygnał alarmowy oraz umożliwia śledzenie rozprzestrzeniania się pożaru na następne sektory.


Po zakończeniu procedury identyfikacji detektor kontynuuje detekcję dymu we wszystkich sektorach (rurach) zapewniając pełną ochronę zabezpieczonego obszaru.


Każdy z czterech progów alarmowych (Alarm, Akcja, Pożar1, Pożar2) programowany jest indywidualnie dla każdego sektora (rury) w celu zapewnienia optymalnej czułości sektorów.


Wyświetlacz LaserSCANNER
Wyświetlacz systemowy detektora LaserSCANNER wizualizuje wszystkie parametry pracy detektora. Informuje o alarmach, błędach, odłączeniach. Wyświetlacz numeryczny przedstawia czułość detektora, poziom dymu, nr strefy, sektor skanowania. Wbudowane przyciski umożliwiają wykonanie podstawowych działań: wyciszenie, reset, odłączenie, wybór trybu wyświetlania. Dodatkowo posiada możliwość ręcznego uruchomienia procedury skanowania. Wyświetlacz LaserSCANNER montowany może być bezpośrednio w detektorze, zdalnej skrzynce montażowej lub w wykonaniu 19".


Opcje Przekaźnikowe
Detektory serii LaserSCANNER posiadają możliwość wyposażenia karty terminalowej w 7 lub 12 programowalnych przekaźników. Przekaźniki zabudowane mogą być w zdalnych skrzynkach montażowych lub w wykonaniu 19".


VESDAnetTM
Detektory oraz pozostałe urządzenia systemu VESDA komunikują się ze sobą w sieci VESDAnet, poprzez specyficzny, odporny na zakłócenia protokół. Sieć VESDAnet dostarcza stabilny dwukierunkowy sygnał pomiędzy urządzeniami. Jest odporna na pojedyncze zwarcie lub przerwę pomiędzy urządzeniami. Praca w sieci pozwala programować parametry wszystkich urządzeń pracujących w sieci z jednego miejsca oraz optymalnie konfigurować system VESDA.

VESDAnet 03

AutoLearnTM i Detekcja Porównawcza
Technologia LaserSCANNER wyposażona jest w unikalne narzędzia programowe, aby zapewnić optymalne działanie detektora w wielu różnych obszarach chronionych. Funkcja AutoLearn monitoruje stan zadymienia i ustawia właściwe dla danego otoczenia progi pożarowe (Alarm, Akcja, Pożar1, Pożar2 ). Detekcja porównawcza zabezpiecza przed podniesieniem się poziomu zadymienia w obszarze chronionym spowodowanym zadymieniem zewnętrznym.

Budowa systemu

vlp 02 1

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 18 - 30 VDC
 • Pobór mocy: 9,6 W praca, 11,28 W w alarmie
 • Pobór prądu: 400 mA praca, 470 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A
 • Wymiary: 350 mm x 225 mm x 125 mm
 • Waga: 4.0kg wliczając moduły Wyświetlacza i Programatora


Warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia: 0°C - +39°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: -20° - +60°C
 • Wilgotność względna: 10-95%, bez kondensacji
 • W przypadku zastosowania detektora na zewnątrz lub gdy zasysane powietrze (stałe tło detektora) przekracza 0.05%/m prosimy o konsultację z dystrybutorem.


Sieć rur ssących:

 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 2000 m2
 • Maksymalna długość wszystkich rur: 200 m
 • Maksymalna długość pojedynczej rury: 100 m

Program projektowy sieci rur ssących:

 • ASPIRETM

Rozmiar rur:

 • Średnica zewnętrzna: 25 mm
 • Średnica wewnętrzna: 15-21mm

Programowalne przekaźniki:

 • 7 lub 12 przekaźników, Obciążalność styków 2A/30 VDC, Zestyki typu NO/NC

Klasa IP: IP30

Otwory kablowe:

 • 8 x 25 mm rozmieszczone w różnych miejscach
 • Zaciski przyłączeniowe:
 • Śrubowe: 0.2-2.5 mm2
 • Zakres czułości: 0.005 - 20 %/m (%zaciemnienia/m)

Zakres nastaw progów alarmowych:

 • Alarm: 0.005 - 1.990 %/m
 • Akcja: 0.010 - 1.995 %/m
 • Pożar 1: 0.015 - 2.00 %/m Pożar 2: 0.020-20.00 %/m*

*Ograniczenie do 12 %/m w trybie UL

Możliwości programowe:

 • Pamięć zdarzeń: 18000 ostatnich zdarzeń
 • AutoLearn: Minimum 15 min, max 15 dni. Zalecany okres minimum 1 dzień. W czasie cyklu AutoLearn progi alarmowe nie są zmieniane.
 • Kompensacja zewnętrznych warunków otoczenia
 • 4 progi alarmowe: Alarm, Akcja, Pożar 1 & Pożar 2
 • 2 poziomy błędów: Błąd serwisowy i Błąd poważny
 • 7 lub 12 przekaźników konfigurowanych programowo
 • Monitorowanie: Filtr i Przepływ powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.

Dostępne wersje

tabela6

 

VESDA LaserFOCUS l
VESDA LaserFOCUS jest to detektor do bardzo wczesnej detekcji dymu, zaprojektowany, by chronić niewielkie powierzchnie.
Praca detektora polega na ciągłej analizie zasysanego powietrza poprzez sieć rur ssących. Zasysane powietrze jest filtrowane, a następnie transportowane do komory detekcyjnej, gdzie pod wpływem rozproszonego światła dokonywana jest analiza obecności cząstek dymu w nim zawartych. Wynik analizy wizualizowany jest na wyświetlaczu detektora. W przypadku przekroczenie ustalonej wartości dymu aktywowane są przekaźniki.

vlf


Instalowanie

Detektor VESDA LaserFOCUS może być instalowany bez konieczności używania specjalnego interfejsu czy oprogramowania serwisowego.
Dzięki unikalnemu wyświetlaczowi użytkownik ma dostęp do wszelkich informacji o poziomie zadymienia. Możliwe jest również zastosowanie zdalnego wyświetlacza.
W przypadku wystawienia uszkodzenia użytkownik powinien otworzyć panel obsługi i aktywować funkcję poszukiwania uszkodzeń, aby określić jego przyczynę

Ultradźwiękowy monitoring przepływu
VESDA LaserFOCUS wykorzystuje opatentowany, ultradźwiękowy system monitoringu przepływu powietrza, który umożliwia bezpośredni odczyt wielkości jego przepływu. System ten jest odporny na zmiany temperatury powietrza, zmiany ciśnienia oraz zanieczyszczenia.
VESDA LaserFOCUS jest pierwszym ssącym systemem wczesnej detekcji dymu wykorzystującym ultradźwiękowy system monitoringu przepływu powietrza.

Cechy systemu:.

 • Zredukowane wymiary
 • Ultradźwiękowa analiza przepływu powietrza
 • Detekcja dymu oparta na technologii laserowej
 • Zaprojektowana sieć rur ssących
 • Programowalne progi alarmowe
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Błyskawiczna informacja o stanie zadymienia widoczna na wyświetlaczu
 • System wykrywania uszkodzeń Fault Finder™
 • Funkcja AutoLearnTM zadymienia
 • Funkcja AutoLearnTM przepływu
 • Zamykany, serwisowy panel obsługi
 • Historia zdarzeń 18000 rekordów
 • Możliwość konfiguracji offline/online
 • Ochrona powierzchni do 250m

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 24VDC (18 - 30 VDC)
 • Pobór prądu: 220 mA praca, 295 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A

Wymiary

 • szerokośc: 245 mm , wysokośc: 175 mm, głębokość: 90 mm

Montaż: pionowy, poziomy, odwrócony

Waga: 2 kg

Klasa IP: IP30

Warunki pracy

 • Temperatura otoczenia: 0°C - 40°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: 0°C - 40°C
 • Wilgotność względna: 5-95%, bez kondensacji

Sieć rur ssących

 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 250 mm2
 • Maksymalna długość rury: 1 x 25 m, maksymalnie 12 otworów; 2 x 15 m, maksymalnie 6 otworów na gałąź
 • Program projektowy sieci rur ssących
 • Program wspomaganie projektowania ASPIRE2™
 • Rozmiar rur ssących
 • Średnica wewnętrzna: 21 mm
 • Średnica zewnętrzna: 25 mm

Przekaźniki

 • 3 przekaźniki o obciążalności styków 2A/30VDC ( Pożar1, Akcja, Uszkodzenie)
 • Położenie styków NO/N

Programowanie przekaźników

 • Z zatrzaskiem
 • Bez zatrzasku

Otwory kablowe

 • 3x25 mm, (1 z tyłu detektora, 2 z góry detektora)

Zaciski przyłączeniowe

 • Śrubowe 0.2-2.5 mm2

Zakres czułości

 • 0.025 do 20 %/m

Zakres nastaw progów alarmowych

 • Alarm, Akcja: 0.025 - 2.0 %/m
 • Pożar1, Pożar 2: 0.025-20.00 %/m
 • Opóźnienie: 0-60s.

Wyświetlanie/Moniotrowanie

 • 4 progi alarmowe - Uszkodzenia
 • Wskaźnik poziomu dymu - Wskaźnik powyszukiwania uszkodzeń
 • Reset, Blokada, Test - Wskaźnik AutoLearn Dymu & Przepływu powietrza
 • AutoLearn Dymu & Przepływu
 • Automatyczne nastawiania progów alarmowych oraz poziomów przepływu powietrza.
 • Minimum 15 min, maksimum 15 dni.
 • Zalecany okres minimum 14 dni.
 • W czasie cyklu AutoLearn progi pożarowe nie są zmieniane.

Możliwości programowe

 • Pamięć zdarzeń: 18000 ostatnich zdarzeń
 • Monitorowanie: Filtra, przepływu powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.
 • Gwarancja 2 lata

Dostępne wersje

 tabela7

VESDA Ex d | Drukuj | E-mail
Ssący system wykrywania dymu w niebezpiecznych obszarach
Detektor VESDA w wersji Ex został specjalnie zaprojektowany w celu dostarczania bardzo wczesnej detekcji dymu w obszarach podwyższonego ryzyka, w których mogą znajdować się łatwopalne gazy.
Zaspokaja to potrzeby tych, z pośród ostatecznych użytkowników, którzy stosują ryzyko bazujące na praktyce inżynierii pożarowej i doceniają wartość swoich istotnych zasobów.
Detektor VESDA w wersji Ex d jest certyfikowany jako detektor zgodny z Ex d IIB T6. Ten certyfikat potwierdza, że zamknięte pomieszczenie może wytrzymać wewnętrzną eksplozję i zapobiec rozprzestrzenieniu się eksplozji do atmosfery.
Gaz grupy IIB zawiera: amoniak, propan, metanol (nie jest tylko do nich ograniczony). Klasyfikacja T6 zezwala na zastosowanie detektora VESDA Ex d w obszarach podwyższonego ryzyka klasyfikowanych w skali od T1 do T6

exd small
Certyfikat

Ex d IIB T6

Cechy systemu:

 • Zredukowane wymiary
 • Doskonałe wykrywanie dymu
 • Szeroki zakres czułości
 • Jedna rurka ssąca
 • Wyświetlacz
 • Detekcja porównawcza
 • Możliwość pracy w sieci VESDAnet (VN)
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Trzy poziomy alarmu pożarowego
 • Programowalne przekaźniki
 • Monitorowanie przepływu powietrza
 • Zdalny wyświetlacz i moduł z przekaźnikami - opcja
 • Prosta budowa
 • AutoLearn(TM)

Zasada działania
Powietrze w sposób ciągły zasysane jest przez wysokowydajną pompę ssącą do detektora z sieci rurek ssących. Kolektor wlotowy powietrza posiada czujniki przepływu, który monitoruje zmiany przepływu w rurce ssącej. Po detekcji powietrze wyrzucane jest na zewnątrz detektora lub do strefy chronionej.

Wewnątrz detektora powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjnej przez dwustopniowy filtr powietrza. Pierwszy stopień filtra usuwa zanieczyszczenia mechaniczne przed dostarczeniem próbki do komory detekcyjnej. Drugi stopień (filtr wysokowydajny), dokładnie oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej.

W komorze detekcyjnej znajduje się stabilne laserowe źródło światła oraz dokładnie rozmieszczone fotodetektory w celu osiągnięcia optymalnej detekcji dla szerokiego zakresu wykrywanego dymu.

Stan detektora, alarmy, uszkodzenia oraz tryby serwisowe są monitorowane i zapisywane do pamięci zdarzeń oraz transmitowane do wyświetlacza lub zewnętrznego systemu nadzoru poprzez sieć VESDAnet (dotyczy tylko wersji VN).

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 18 - 30 VDC
 • Pobór mocy: 4.0 W praca, 4.5 W w alarmie
 • Pobór prądu: 170 mA praca, 190 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A
 • Wymiary: 225 mm x 225 mm x 85 mm
 • Waga: 1.9 kg

Warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia: -10°C - +39°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: -20°C - +60°C

Sieć rur ssących:

 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 500 mm2

Maksymalna długość rury:

 • 1 x 80 m
 • 2 x 40 m

Program projektowy sieci rur ssących:

 • ASPIRE
 • ASPIRE2

Rozmiar rur:

 • Średnica wewnętrzna: 15-21 mm
 • Średnica zewnętrzna: 25 mm

Przekaźniki:

 • 3 przekaźniki o obciążalności styków 2A/30VDC
 • Pożar
 • Alarm Wstępny
 • Alarm/Uszkodzenie
 • Opóźnienie: 0 - 60 sekund

Programowanie przekaźników:

 • Z zatrzaskiem
 • Bez zatrzasku

Klasa IP: IP30

Otwory kablowe:

 • 4 x 25 mm rozmieszczone w różnych miejscach

Zaciski przyłączeniowe:

 • Śrubowe 0.2-2.5 mm2

Zakres czułości:

 • 0.005 do 20 %/m

Zakres nastaw progów alarmowych:

 • Alarm: 0.005 - 1.990 %/m
 • Alarm Wstępny: 0.010-1.995 %/m
 • Pożar: 0.015-20.00 %/m *

*Ograniczenie do 4% w trybie UL

Możliwości programowe:

 • Pamięć zdarzeń: 12000 ostatnich zdarzeń
 • AutoLearn: Minimum 15 min, maksimami 15 dni. Zalecany okres minimum 14 dni.
 • W czasie cyklu AutoLearn progi pożarowe nie są zmieniane.
 • Monitorowanie: Filtr i przepływ powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.

Konfiguracja wejścia GI (24VDC):

* Wyłączenie, Zatrzymanie oraz Reset/Odłączenie
VESDA Class C

XCC 010s

XCC-010
Xtralis Class C (XCC) detektor został zaprojektowany aby umożliwić zastosowanie systemu wczesnej detekcji dymu w obszarach chronionych o małej powierzchni gdzie wystarczającą klasą jest klasa C normy EN 54-20.

XCC to idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie wymaganym systemem jest zasysający system detekcji dymu (ograniczenia wynikające ze stosowania detektorów punktowych) przy zachowaniu czułości klasy C normy EN 54-20. Detektor ten może być stosowany w środowiskach gdzie dym jest trudny do wykrycia z powodu mieszania się powietrza wskutek działania klimatyzacji. W miejscach wymagających 'dyskretnej' ochrony stosuje się rurki kapilarne. XCC zmniejsza ilość fałszywych alarmów poprzez zastosowanie dwustopniowego filtra rozróżniającego cząstki stałe
od dymu.

Maksymalna powierzchnia dozorowa dla detektora XCC to 800 m2 i może mieć do 12 otworów próbkujących. Każdy otwór zaprojektowany jest tak by spełnić wymóg klasy C normy EN 54-20 i odpowiada jednej czujce punktowej.

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo wczesna detekcja dymu (Klasa A lub/i Klasa B normy EN 54-20) zaleca się stosowanie innych detektorów firmy Xtralis.

Cechy systemu

 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 800 m2
 • EN 54-20 Klasa C
 • Calkowita detekcja dymu
 • Bariera czystego powietrza chroniąca optykę
 • Jedna rurka ssąca
 • Dwa poziomy alarmu: Alarm wstępny i Alarm pożarowy
 • Konfiguracja I konserwacja za pomocą VSC (Xtralink)
 • Monitorowanie przepływu powietrza
 • Simple mounting design
 • Three relays (Fire-Alarm, Pre-Alarm, Fault)
 • Relays configurable as latching or non- latching

Specyfikacja

 • Napięcie zasilania: 18 to 30 VDC
 • Pobór mocy: 5.4 W normalna praca, 5.9 W alarm
 • Pobór prądu: 225 mA normalna praca t, 245 mA alarm
 • Zabezpieczenie: 1.6 A
 • Wymiary (WSG): 225 mm x 225 mm x 85 mm
 • Waga: 1.9 kg
 • Warunki pracy: Zalecana temperatura otoczenia: -10 °C to 39 °C
 • Temperatura zasysanego powietrza: -20 °C to 60 °C
 • Wilgotność: 10% to 95% RH, bez kondensacji
 • Sieć rur ssących: Maksymalny obszar pokrycia: 800 m2
 • Maksymalna długość rur: 1 x 80 m (12 otworów), 2 x 50 m (12 otworów)
 • Rozmiar rur: Średnica wewnętrzna: 21 mm, Średnica zewnętrzna: 25 mm
 • Przekaźniki: 3 przekaźniki o obciążalności styków 2A/30VDC
 • Konfiguracja standardowa: Pożar (NO), Alarm wstępny (NO), Uszkodzenie (NC/NO)
 • Programowanie przekaźników: Z zatrzaskiem, Bez zatrzaskiwania
 • Klasa IP: IP30
 • Otwory kablowe: 4 x 25 mm

Materiały pochodzą ze strony http://www.visionpolska.pl