Systemy Detekcji Gazów

Moduł sterujący Sensor CO2

AirTECHeko foto

Ekonomiczny kontroler AirTECH eko jest przeznaczony do selektywnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w zakresie do 2000 ppm (lub do 3000ppm) w pomieszczeniach biurowych, użyteczności publicznej (w tym szkołach, barach, restauracjach) i budynkach mieszkalnych.

Kontroler poprzez wyjścia stykowe umożliwia automatyczne sterowanie wentylacją i/lub sygnalizacją przekroczenia ustawionych dwóch progów stężenia CO2. Pozwala to ograniczyć koszty działania wentylacji mechanicznej oraz znacznie obniżyć koszty podgrzania/ chłodzenia powietrza zewnętrznego w systemie wentylacyjnym. Jednocześnie pozwala utrzymać jakość powietrza wewnętrznego na właściwym poziomie - sprzyjającym intensywnej pracy umysłowej lub efektywnemu wypoczynkowi.

CECHY SENSORA CO2:

 • optyczny, selektywny pomiar CO2 metodą strumienia podczerwieni (NDIR);
 • wbudowana procedura auto-kalibracji;
 • odporność na zakłócenia pomiaru CO2 przez parę wodną, inne gazy oraz na przekroczenia zakresu pomiar.;
 • trwałość sensora ponad 10 lat;
 • estetyczna obudowa, IP30;
 • montaż naścienny (z możliwością przyłączenia przewodów spod tynku) lub do typowej puszki instalacyjnej podtynkowej Ř60mm (z wkrętami na obrzeżu);
 • opcjonalnie: wyświetlacz aktualnej wartości stężenia CO2

 

CECHY MODUŁU ZASILAJĄCO-STERUJĄCEGO:

 • obudowa bryzgoszczelna o IP44, bezdławicowe przepusty elastyczne;
 • połączenie z sensorem - cztero-żyłowy przewód telefoniczny lub UTP (max 50 m);
 • 2 wyjścia alarmowe stykowe do sterowania urządzeniami zewnętrznymi 230V~ (np. wentylatorem);
 • możliwość podłączenia jako wyjścia napięciowe ok.12V=/max 20mA;
 • zasilacz sieciowy z przyłączem 230 V~ (bez wyłącznika).

DEXFAB 808

Detektory DEX®/F... są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizują przekroczenie dwóch progów alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi ustawione na etapie produkcji).

Detektory DEX spełniają wymagania zasadnicze dotyczące urządzeń, zawarte w Dyrektywie 94/9/WE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.03.1994 r., wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. Nr 263 z 2005r. poz. 2203).
Są urządzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju osłona ognioszczelna i mogą być zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrożonych wybuchem gazów lub par palnych zaliczonych do grupy wybuchowości IIA lub IIB (dla wykonania FA-B, F4, F4S) lub do grupy IIA, IIB lub IIC (dla wykonania FA-C2, F4-C, F4-CY, F4S-C), klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4 (dla wykonania F4, F4-C, F4-CY,F4S, F4S-C) lub klas temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6 (dla wykonania FA-B, FA-C2).

Dzięki wbudowanemu układowi kompensacji termicznej DEX może być stosowany przy zmiennych warunkach temperaturowych otoczenia. Możliwe jest stosowanie DEX na zewnątrz budynków przy zastosowaniu przeciwsłonecznego/przeciwdeszczowego zadaszenia i/lub obudowy bryzgoszczelnej typu AP-1 (certyfikat umożliwia stosowanie AP-1 z detektorami w wykonaniu FA-B, F4 lub F4S).
Detektory przeznaczone do wykrywania gazów i par cięższych od powietrza, montowane w strefach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (składy, hurtownie, parkingi) mogą być wyposażone w osłonę z rur profilowanych typu AR-1d.

2

MD2z 808

Moduły Alarmowe typu MD-2, MD-2.A, MD-2.Z, MD-2.ZA, MD-4, MD-4.A, MD-4.Z, MD-4.ZA serii U3 są przeznaczone wyłącznie do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX® serii F... oraz typu DG serii F..., ...EN produkowanych przez przedsiębiorstwo GAZEX, do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® GX.
Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2..) lub do czterech (MD-4...) detektorów.
Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe.
Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane.
W wersji MD...Z może sterować zaworem odcinającym. Stanowi część składową „systemu sygnalizacyjnoodcinającego” zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.).

 

SL21 808
Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21 przeznaczony jest do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach niskonapięciowych modułów sterujących typu MD lub detektorów typu WG i AirTECH produkcji GAZEX.

Sygnalizator posiadają konstrukcję bryzgoszczelną, zabezpieczoną przed wpływem wilgoci i może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Posiada budowę zwykłą = nie może być stosowany w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem.

CECHY UŻYTKOWE:

 • przetwornik piezoceramiczny o dużym natężeniu dźwięku;
 • dwa poziomy natężenia dźwięku ustawiane zworką;
 • wysokowydajne diody elektroluminescencyjne LED do sygnalizacji optycznej;
 • wysoka trwałość i niezawodność;
 • duża powierzchnia czołowa obudowy = możliwość umieszczenia czytelnycH napisów informacyjno-instruktażowych (załączone naklejki do wypełnienia przez instalatora);
 • niski pobór prądu;
 • niezależne sterowanie sygnalizacją akustyczą i optyczną - 3 zaciski;
 • bryzgoszczelna obudowa - do stosowania na zewnątrz budynków;
 • prosty montaż (2 lub 4 punktowy) do różnego typu podłoża (szablon do wierceń na opakowaniu tekturowym).

SL32 808

Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-32, akustyczne S-3x oraz optyczne LD-2 przeznaczone są do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach sterujących niskonapięciowych 12V modułów alarmowych MD lub detektorów typu WG i AirTECH produkcji GAZEX.

Sygnalizatory SL-32, S-3x, LD-2 posiadają konstrukcję szczelną, zabezpieczoną przed wpływem wilgoci i pyłu - mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Posiadają budowę zwykłą = nie mogą być stosowane w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożone wybuchem.

CECHY UŻYTKOWE:

 • przetworniki piezoceramiczne o dużym natężeniu dźwięku;
 • wysokowydajne diody elektroluminescencyjne LED do sygnalizacji optycznej;
 • wysoka trwałość i niezawodność;
 • niski pobór prądu;
 • szczelna obudowa - do stosowania na zewnątrz budynków;
 • prosty montaż do różnego typu podłoża.
 • SL-32: niezależne sterowanie sygnalizacją akustyczą i optyczną, 3 zaciski.