Zabezpieczenie Ogniochronne Tras Kablowych

KANAŁY KABLOWE

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych
Elektryczne kable i przewody z praktycznych względów często prowadzone są w korytarzach, z których następnie rozchodzą się do sasiednich pomieszczeń. Ponieważ korytarze na ogół pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, instalacje te stwarzają bardzo poważne niebezpieczeństwo. W przypadku pożaru kabli wskutek np.krótkiego spięcia, ewakuacja może być znacznie utrudniona przez gwałtowny rozwój dymu i stężenie toksycznych gazów pożarowych.
Z punktu widzenia biernej ochrony przeciwpożarowej można zaproponować dwa rozwiązania:

 • samodzielne sufity podwieszone w systemie Promat (konstr.420) dla stworzenia oddzielnej "strefy pożarowej" w przestrzeni międzysufitowej
 • kanały kablowe z płyt PROMATECT® jako zamknięcie potencjalnego obciążenia ogniowego we własnej "strefie pożarowej"

Kanały kablowe w systemie Promat sprawdzone są dla dwóch przypadków stosowania:

Kanały kablowe przy działaniu ognia od środka:

Kanały z PROMATECT® chronią drogi ewakuacyjne przed skutkami pożaru instalacji elektrycznych. Ogień pozostaje zamknięty w kanale kablowym, pożar nie rozprzestrzenia się w przestrzeni międzysufitowej. Drogi ewakuacyjne pozostają w stanie używalności.

Kanały kablowe przy działaniu ognia z zewnątrz:

Kanały kablowe PROMATECT® dla zachowania funkcjonalności, chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru otoczenia.
Pewne urządzenia i systemy muszą szczególnie w przypadku pożaru zachować sprawność i funkcjonalność, należą do nich:

 • urządzenia tryskaczowe
 • urządzenia sygnalizacji pożarowej
 • windy pożarowe
 • oświetlenie ewakuacyjne
 • urządzenia oddymiające
 • awaryjne instalacje elektryczne, itd.

Zastosowanie kanałów kablowych PROMATECT® gwarantuje pełną sprawność i skuteczne działanie ww. urządzeń i instalacji przez wymagany czas.

 

Kanały kablowe, zachowanie ciągłości dostaw energii i sygnału 30 - 120 min.

boardPromatect L Promatect L500

Dane techniczne:

 1. kanał kablowy z płyt PROMATECT®
 2. profil nośny
 3. wieszaki, pręty gwintowane z met. kołkiem rozporowym >= M 8 w stropie masywnym
 4. tabliczka informacyjna
 5. kratka wentylacyjna

Klasa odporności ogniowej: 30 - 120
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 PROMATECT-L500
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 (PL) PROMATECT-L500
Aprobata techniczna: AT-15-6889/2005
Certyfikat zgodności: ITB-0992/W

Ważne wskazówki:

Kanały kablowe PROMATECT® chronią kable i przewody przed skutkami pożaru z zewnątrz, zapewniając zachowanie funkcjonalności ważnych urządzeń i instalacji.

Aby uniknąć samonagrzania podczas normalnej pracy kabla i zwiększenia oporności przewodzenia, do wymiany powietrza w kanałach stosuje się kratki wentylacyjne PROMASEAL®, które wbudowuje się w ściany kanału.

Standardowe wymiary wewnętrzne kanału wynoszą:
szerokość – 1000 mm; wysokość – 1000 mm.
Można zwiększyć szerokość kanału do 1200 mm, ale wysokość wtedy nie może być większa niż 800 mm.

 

Kratka wentylacyjna PROMASEAL®

kratki

Dane techniczne:
Kratki wentylacyjne wykonane z organicznego, intumesencyjnego materiału, który pod wpływem temperatury pożaru tworzy pianę o właściwościach termoizolacyjnych.

Klasa odporności ogniowej: F0,5 - F2 (EI 30 - EI 120)
Aprobata techniczna: AT-15-5051/2008
Certyfikat zgodności: ITB-0315/W

Ważne wskazówki:
Grubość przegrody (np. ściany, sufitu) musi być przynajmniej zgodna z grubością d kratki wentylacyjnej. W innym przypadku należy wokół kratki wentylacyjnej zastosować pasma PROMATECT® szerokości >= 50 mm (szczegóły w katalogu).
Na każdą kratkę wentylacyjną musi przypadać przynajmniej jedna blacha maskująca przymocowana odpowiednimi wkrętami do strony wierzchniej konstrukcji . Blacha może być użyta również obustronnie.
Przy systemie lekkich ścian działowych, otwór montażowy utworzony jest przez obramowanie z pasm PROMATECT®-H przykręconych do istniejącej konstrukcji.