Bierna Ochrona PPOŻ

W tym dziale znajdziecie Państwo zabezpieczenia przeciwpożarowe, które w przypadku pożaru nie są sterowane.

Innymi słowy poprzez bierną ochronę przeciwpożarową rozumiemy:

  • zabezpieczenia elementów budowlanych do odpowiednich klas nośności pożarowej
  • wydzielenia stref pożarowych uzyskując odpowiednią szczelność i izolacyjność ogniową.