Okienne Systemy Oddymiania Klatek Schodowych

Inwestycja w Twoje bezpieczeństwo

Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi na skutek zadymienia.

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.

System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.

W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (napowietrzających).
Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

 

Oddymianie poprzez okna fasadowe lub dach

Nowoczesne technologie umożliwiają wykonanie oddymiania i wentylacji w budynku poprzez dach lub okna fasadowe. Przy zastosowaniu naszych różnorodnych napędów i systemów sterowania możemy wykorzystać do oddymiania niemal każdy otwór wentylacyjny istniejący
w budynku, przy czym wymagania odnośnie ochrony budynku są osiągane bez narzucania ograniczeń na swobodę architektoniczną obiektu.

 Elektryczny system oddymiania

 • szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe
 • stały monitoring oraz wskazywania stanu systemu
 • wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów
 • estetyczne i nowoczesne wzornictwo elementów systemu
 • możliwość zabudowania urządzeń w niemal niewidocznysposób
 • optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu
 • konserwacja całego systemu bez zużycia dodatkowych materiałów


Pneumatyczny system oddymiania

 • ograniczone możliwości naturalnej wentylacji (tylko w czasie pożaru)
 • wysokie koszty dodatkowych opcji systemu
 • gwałtowne otwieranie się systemu
 • wyższe koszty eksploatacji i konserwacji całego systemu z powodu wysokich kosztów próbnego wyzwolenia systemu

Firma D+H od początku zdecydowała się koncentrować na elektrycznych systemach oddymiania.
Szybko staliśmy się liderem w tej dziedzinie propagując rozwiązanie elektryczne jako bardziej komfortowe od rozwiązania pneumatycznego. Napęd elektryczny zapewnia bowiem maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu.

 

Opis poszczególnych elementów systemu

Wyzwalanie ręczne
Alarmowe przyciski oddymiania umożliwiają ręczne wyzwolenie systemu, posiadają w standardzie diody sygnalizujące stan pracy urządzeń systemu i wyświetlanie alarmu.

Wyzwalanie automatyczne
Czujki dymu wyzwalają automatycznie system oddymiania w przypadku wystąpienia pożaru.

Automatyka pogodowa
Automatyczne czujniki wiatrowo-deszczowe oraz czujniki temperatury umożliwiają kontrolowaną wentylację pomieszczeń w wyniku stałego monitorowania pogody.

Naturalna wentylacja
Przyciski wentylacyjne służą do ręcznego uruchamiania naturalnej wentylacji.

Napowietrzanie
Automatycznie lub ręcznie otwierane okna dolotowe umiejscowione w dolnej części fasady budynku lub drzwi otwierane na zewnątrz, dostarczają niezbędnego powietrza.

SHEV – odprowadzanie gorących dymów i gazów
Wykonanie funkcji oddymiania poprzez okna fasadowe lub klapy/okna dachowe wyposażone w siłowniki spełniające normy SHEV.

Kontrola i sterowanie
Centrale oddymiania zapewniają sterowanie i kontrolę całego systemu, uruchomienie oddymiania przy pomocy niezależnego źródła zasilania. Posiadają wiele komfortowych funkcji.

Cały system zarządzany z jednego źródła
W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego elementy są połączone ze sobą i współpracują razem w sposób zapewniający niezawodną kontrolę całego systemu w obiekcie.
W celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa, poszczególne komponenty są dobierane z najwyższa starannością, głównie pod względem kompatybilności z pozostałymi elementami systemu.
D+H oferuje szeroki zakres produktów optymalnie współpracujących z pozostałymi elementami w każdej sytuacji.