Systemy Sygnalizacji Pożarowej

SYSTEM POLON 4200

System oparty na centrali POLON 4200 jest zalecany do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, "inteligentnych" budynków itp.

Podstawowa wersja centrali ma wyposażenie dla czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 64 elementów liniowych w każdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub promieniowym. Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej.

W centrali można utworzyć programowo 256 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.

Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala POLON 4200 może realizować poprzez wbudowane grupy wyjść sterujących. Wyjścia szeregowe (RS 232 i RS 485) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji równoległej.

001 polon 42001

Urządzenia współpracujące:

 • adresowalne czujki szeregu 4040,
 • konwencjonalne czujki pożarowe szeregu 40 (na linii bocznej za adapterem ADC-4001M),
 • ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H,
 • adaptery ADC-4001, ACR-4001
 • adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001,
 • elementy kontrolno-sterujące EKS-4001,
 • wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001,
 • wielowejściowe elementy kontrolne EWK-4001
 • terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000

 

SYSTEM POLON 4500 

System oparty na centrali POLON 4500 jest przeznaczony do wykrywania sygnalizowania pożaru oraz uruchomiania stałych urządzeń gaśniczych i monitorowania procesu automatycznego gaszenia. Centrala jest przeznaczona do sterowania procesami automatycznego gaszenia w maksymalnie 4 strefach gaszenia.

Podstawowa wersja centrali ma wyposażenie dla czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 127 elementów liniowych w każdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub promieniowym. Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala może pracować w sieci z innymi centralami POLON 4900 oraz 4500.

W centrali można utworzyć programowo 512 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.

Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala POLON 4500 może realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Wyjścia szeregowe (RS 232 i RS 485) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji równoległej a także łączenie central w strukturę sieciową.

002 polon 4500

Urządzenia współpracujące:

 • adresowalne czujki szeregu 4040,
 • konwencjonalne czujki pożarowe szeregu 40 (na linii bocznej za adapterem ADC-4001M),
 • ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H,
 • przyciski STOP i START GASZENIA PG-1 i PS-1
 • adaptery ADC-4001, ACR-4001
 • adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001,
 • elementy kontrolno-sterujące EKS-4001,
 • wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001,
 • wielowejściowe elementy kontrolne EWK-4001
 • terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000

 

SYSTEM POLON 4900

System oparty na centrali POLON 4900 jest zalecany do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych, np. hoteli, banków, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, "inteligentnych" budynków itp.

Podstawowa wersja centrali ma wyposażenie dla czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 127 elementów liniowych w każdej pętli. Można ją rozbudować do ośmiu pętli, obsługujących w sumie ponad 1000 elementów adresowalnych. Praca 16 central w pierścieniowej strukturze hierarchicznej pozwala obsłużyć instalację liczącą 16 000 punktów.

W centrali można utworzyć programowo 1024 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.

Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala POLON 4900 może realizować poprzez wbudowane grupy wyjść sterujących. Wyjścia szeregowe (RS 232 i RS 485) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji równoległej a także łączenie central w strukturę sieciową.

003 polon 4900
Urządzenia współpracujące:

 • adresowalne czujki szeregu 4040,
 • ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H,
 • adaptery ADC-4001,
 • sygnalizatory akustyczne SAL-4001,
 • elementy kontrolno-sterujące EKS-4001,
 • wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001,
 • wielowejściowe elementy kontrolne EWK-4001
 • uniwersalna centrala sterująca UCS-4000
 • terminal sygnalizacji równoległej

W przypadku stosowania kabli światłowodowych do połączenia central pracujących w sieci należy zamówić centrale wyposażone fabrycznie w konwertery światłowodowe o oznaczeniu POLON 4900S.