Przeszklenia Ogniowe

Przeszklone ściany ogniochronne

Ognioodporne przegrody PROMAGLAS® 

Częstym życzeniem lub nawet koniecznością w nowoczesnym budownictwie jest to, żeby w ścianach działowych wprowadzić otwory pozwalające na przejście światła do innych pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych, korytarzy itd. Te transparentne elementy budowlane muszą spełniać (PN90/B02850) takie same kryteria odporności ogniowej jak lekkie bądź masywne ściany działowe a więc:

  • szczelność ogniowa - uniemożliwienie przejścia ognia i dymu przez przegrodę w założonym czasie
  • izolacyjność ogniowa - muszą być spełnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody

Spełnienie tych warunków uniemożliwia zapalenie się palnych materiałów znajdujących się po nie objętej płomieniami drugiej stronie przeszklonej ściany, stwarza również możliwość korzystania z dróg ewakuacyjnych.

Przeszklenia ogniochronne ze szkła PROMAGLAS® są idealnym połączeniem wymagań przeciwpożarowych z przejrzystością szklanej przegrody.
PROMAGLAS® jest wielowarstwowym, specjalnym szkłem ognioodpornym. Warstwy żelu znajdujące się między szklanymi taflami, wytwarzają w wysokiej temperaturze wysoce skuteczną izolację ogniochronną. Transparentna ściana zmienia się w praktycznie nieprzejrzystą przegrodę ogniową, co również z punktu widzenia ewakuacji nie jest bez znaczenia.

PROMAGLAS® dostarczany jest jako:

  • PROMAGLAS®15 - dla przeszkleń w klasie odporności ogniowej EI 15 oraz E 30
  • PROMAGLAS®30 - dla przeszkleń w klasie odporności ogniowej EI 30
  • PROMAGLAS®60 - dla przeszkleń w klasie odporności ogniowej EI 60

Przeszklenia PROMAGLAS® występują w postaci ścianek w ramach drewnianych lub stalowych, możliwy jest montaż szyby w ścianie masywnej lub lekkiej bez stosowania metalowych profilów. Do wykonania konstrukcji stosuje się typowe, dostępne w handlu profile, uszczelki i środki łączące.


Ganzglaswand PROMAGLAS ® - Systemkonstruktion

Dane techniczne:

  1. szkło PROMAGLAS® - SYSTEMGLAS, kantenfein
  2. stalowy profil zamknięty >=50/ >=20/ >=2
  3. taśma elastyczna 12 mm x 3 mm
  4. tabliczka informacyjna

Klasa odporności ogniowej: EI 30 - EI 60

Ważne wskazówki:
To nowoczesne, opatentowane przeszklenie ogniochronne może mieć wysokość do 2,70 m i nieograniczoną długość. Brak stalowych profilów pokrywających fugi międzyszybowe sprawia, że konstrukcja ta zapewnia maximum transparencji oraz spełnia najwyższe architektoniczne wymagania. Pionowe szczeliny wypełnione są silikonem.

Ścianka może być montowana wewnątrz pomieszczeń. W pomieszczeniach, w których może występować promieniowanie UV np. z lamp lub światła słonecznego (również odbitego), należy stosować PROMAGLAS-SYSTEMGLAS, Typ 5. Należy uważać na prawidłowe zamocowanie szkła względem źródła światła.

Montaż ścianek mogą wykonywać wyłącznie firmy specjalistyczne przeszkolone przez Promat. Należy przestrzegać wytycznych kart katalogowych oraz odpowiednich dokumentów dopuszczających. Każde przeszklenie powinno być trwale oznakowane stalową tabliczką informacyjną.