Przejścia Instalacyjne (Stalowe, PCV, Żeliwne, Wentylacyjne)

Przejścia instalacyjne rur metalowych

Przejścia instalacyjne w ścianach i stropach
Przejścia instalacyjne rur metalowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na okreslonej wielkości strefy pożarowe.
Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejścia te - zwane również przepustami lub grodziami - podobnie jak przegrody, w których wystepują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

W systemach ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP ®, Promat oferuje zestaw urzędowo sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.

Przejścia rur instalacyjnych:
Kołnierze ogniochrone PROMASTOP ® -UniCollar zamykają przejścia rur metalowych w otulinie z kauczuku syntetycznego przez stropy i ściany, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na sąsiednie strefy pożarowe. Masy ogniochronne PROMASTOP® Coating i PROMASEAL® Mastic do zabezpieczania przejść rur metalowych.

 

Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating

typ S

Dane techniczne:

 1. PROMASTOP®-MG III lub wełna mineralna ≥40 kg/m3
 2. PROMASTOP®-Coating
 3. Masywna ściana lub strop

Klasa odporności ogniowej: EI120
Aprobata techniczna: AT-15-3656/2007
Certyfikat zgodności: ITB-0129/W


Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating jest endotermicznym materiałem, mającym za zadanie zmniejszenie możliwości przeniesienia sie pożaru na drugą stronę przegrody. W niniejszej konstrukcji służy do zabezpieczania rur stalowych i żeliwnych o średnicach nie większych i 168,3mm i rur miedzianych o średnicy nie większej niż 88,9mm.

 

Masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic

PROMASEAL Mastic

Dane techniczne:

 1. PROMASEAL®-Mastic, gr. 15 mm
 2. Wełna mineralna ≥40 kg/m3
 3. Ściana lub strop masywny

Klasa odporności ogniowej: EI120
Aprobata techniczna: AT-15-5730/2007
Certyfikat zgodności: ITB-0949/W


Masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic jest endotermicznym materiałem, mającym za zadanie zmniejszenie możliwości przeniesienia sie pożaru na drugą stronę przegrody. W niniejszej konstrukcji służy do zabezpieczania rur stalowych i żeliwnych o średnicach nie większych i 40mm.

 

Uniwersalny kołnierz ogniochronny
PROMASTOP®-UniCollar®

PROMASTOP U

Dane techniczne:

 1. PROMASTOP® UniCollar
 2. Izolacja z kauczuku syntetycznego
 3. Strop lub ściana masywna

Klasa odporności ogniowej: EI120
Aprobata techniczna: ETA 10_349 (PL)
Aprobata techniczna: AT-15-5795/2007
Certyfikat zgodności: ITB 0647/W

Niniejsze rozwiązanie stosowane jest w przypadku przejść rur stalowych i żeliwynych o średnicach nie większych niż 110mm w otulinie z kauczuku syntetycznego o grubości maksymalnej 42,5mm.

 

Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych

Przejścia instalacyjne w ścianach i stropach
Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki musza być podzielone na okreslonej wielkości strefy pożarowe.
Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejścia te - zwane również przepustami lub grodziami - podobnie jak przegrody, w których wystepują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

W systemach ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP ®, Promat oferuje zestaw urzędowo sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.

Przejścia rur instalacyjnych:
Kasety ogniochronne PROMASTOP ® i PROMASTOP ® - I oraz kołnierze ogniochrone PROMASTOP ® -UniCollar zamykają przejścia rur z tworzyw sztucznych przez stropy i ściany, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na sąsiednie strefy pożarowe. Kasety PROMASTOP ® i PROMASTOP ® - I oraz kołnierze PROMASTOP ® -UniCollar zapewniają przepustom rurowym odporność ogniową EI 120.

 

Uniwersalny kołnierz ogniochronny
PROMASTOP®-UniCollar®

PROMASTOP U

Dane techniczne:

 1. klamry mocujące
 2. kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar®
 3. etykieta informacyjna
 4. ściana masywna
 5. rura z tworzywa sztucznego

Klasa odporności ogniowej: EI 120
Aprobata techniczna: AT-15-5795/2007
Certyfikat zgodności: ITB 0647/W

Wskazówki ogólne

PROMASTOP -UniCollar wraz z niezbędnymi akcesoriami pakowany jest w stabilne, tekturowe opakowanie. Całkowita długość kołnierza wynosi 2,25 m (150 segmentów szerokości 15 mm każdy).W zależności od średnicy rury przycinane są kołnierze o odpowiedniej długości. np. z jedego opakowania można uzyskać 5 kołnierzy dla rur o średnicy zewnętrznej 110 mm. Możliwość przycinania ułatwia magazynowanie i dostępność wyrobu dla różnych średnic rur z tworzywa sztucznego. Kołnierze mogą być stosowane dla rur z PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PE, PE-X, PE-HC, PE-X/AL/PE-X o średnicach do 200 mm.Każde przejście instalacyjne powinno byś oznakowane czytelną etykietą informacyjną.

 

Kaseta ogniochronna PROMASTOP® - I

kaseta

Dane techniczne:

 1. rura z tworzywa sztucznego
 2. kaseta ogniochronna PROMASTOP® - I
 3. zamocowanie, dyble + śruby M6
 4. ściana lub strop masywny

Klasa odporności ogniowej: EI 120
Aprobata techniczna: AT-15-5092/2007
Certyfikat zgodności: ITB-0316/W


Ważne wskazówki:
Kasety ogniochronne PROMASTOP® - I zamykają w ścianach i stropach otwory dla przeprowadzenia rur instalacyjnych z materiałów palnych i zmniejszają przez to ryzyko rozprzestrzeniania się ognia i dymu na inne strefy pożarowe, kondygnacje, klatki schodowe , drogi ewakuacyjne itp.

Kasety ogniochronne mają zastosowanie dla palnych rur wodociągowych, kanalizacyjnych, przewodów poczty pneumatycznej jak również odpylających.

 

Kaseta ogniochronna PROMASTOP®

Dane techniczne:

 1. kaseta ogniochronna PROMASTOP®
 2. zamknięcie zaciskowe
 3. metalowy kołek rozporowy ze śrubą
 4. rura z tworzywa sztucznego

Klasa odporności ogniowej: EI 120
Aprobata techniczna: AT-15-8250/2009


Ważne wskazówki:
Kasety ogniochronne PROMASTOP® zamykają w ścianach i stropach otwory dla przeprowadzenia rur instalacyjnych z materiałów palnych i zmniejszają przez to ryzyko rozprzestrzeniania się ognia i dymu na inne strefy pożarowe, kondygnacje, klatki schodowe , drogi ewakuacyjne itp.

Kasety ogniochronne mają zastosowanie dla palnych rur wodociągowych, kanalizacyjnych, przewodów poczty pneumatycznej jak również odpylających.