Zabezpieczenie Ogniochronne Konstrukcji Żelbetowych

STROPY MASYWNE

Podwieszone sufity ogniochronne i okładziny stropów masywnych
Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełnieją wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.
Dla takich przypadków Promat oferuje przeróżne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych. Rozwiązań tych zasadniczo nie należy traktować osobno, lecz zawsze w połączeniu z odnośnym masywnym elementem budowlanym.
Klasyfikowana (np.REI60) jest więc konstrukcja masywna łącznie z sufitem podwieszonym lub okładziną z płyt PROMATECT®.
Sufity podwieszone samodzielne, czyli klasyfikowane osobno bez stropu masywnego, opisane są w rozdziale 6 katalogu.

Bezpośrednia okładzina elementów masywnych

Przy niewielkiej wysokości pomieszczeń wskazane jest wykonanie bezpośredniej okładziny stropu masywnego. Bezpośrednie przykręcenie okładziny z płyt PROMATECT® ma również zastosowanie do zabezpieczenia słupów i belek żelbetowych.

Przez zastosowanie lekkich sufitów podwieszonych PROMATECT® można osiągnąć odporność ogniową stropu masywnego do 2 godzin.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony konstrukcji stalowej przed korozją.

 

Okładzina stropu masywnego - wariant 1

board Promatect H

Dane techniczne:

 1. płyty PROMATECT®-H, d=15mm
 2. profil C, CD 60x27x06 z zawieszeniem kotwicowym, rozstaw profili ≤625mm, wysokość podwieszenia ≥180mm, rozstaw wieszaków ≤750mm

Klasa odporności ogniowej: REI 120, w połączeniu z konstrukcją stropu masywnego.
Aprobata techniczna: AT-15-8518/2010

Ważne wskazówki:
Stropy na belkach stalowych jak również stropy żelbetowe niesklasyfikowane przeciwpożarowo, w połączeniu z konstrukcją sufitu z PROMATECT®-H (konstrukcja nr 420.10) osiągają klasę odporności ogniowej REI 120. Przy grubości płyty betonowej =>80 mm stosuje się płytę PROMATECT®-H d = 15 mm.

Wysokość podwieszenia minimum 180 mm odnosi się wyłącznie do stropów na belkach stalowych. Przy stropach żelbetowych monolitycznych i ceramicznych nie ma ograniczeń co do wysokości podwieszenia sufitu (porównaj konstrukcja nr 480).

 

Okładzina stropu masywnego - wariant 2

board Promatect H

Dane techniczne:

 1. płyty PROMATECT®-H, d=6 mm, format 620 mm x 620 mm lub 620 mm x 1245 mm
 2. konstrukcja metalowa odkryta (rozstaw szyn 625 x 625 mm)
 3. zawieszenie z drutu skręconego spiralnie, podwójnego, ocynkowanego ø 2 mm lub taśma stalowa z wycięciami 20 x 1,5 mm lub zawieszenie noniuszowe, przekrój drutu ≥ 4 mm, wys. podwieszenia ≥ 170 mm, rozstaw wieszaków ≤ 750 mm

Klasa odporności ogniowej: REI 30, w połączeniu z konstrukcją stropu masywnego.
Aprobata techniczna: AT-15-8518/2010

Ważne wskazówki:
Lekkie sufity PROMATECT®-H stosowane są tam, gdzie poza wymogami ppoż. ważna jest możliwość dostępu do przestrzeni międzysufitowej. Znajdujące się w handlu lampy i wywietrzniki są na ogół dostosowane do rozstawu szyn nośnych, co gwarantuje bezproblemowy montaż.

Do wykonania szyn nośnych należy używać typowych, dostępnych w handlu T-profili sufitowych z ocynkowanej blachy stalowej. Płyty można bezproblemowo malować ogólnie dostępnymi w handlu farbami. W celu uniknięcia deformacji należy pomalować obie strony. Używać produktów odpornych na alkalia.

 

Okładzina stropu masywnego - wariant 3

board Promatect H

Dane techniczne:

 1. płyta PROMATECT®-H, d = 10 mm
 2. konstrukcja podwieszenia, rozstaw profili =< 625 mm wysokość podwieszenia dowolna,rozstaw wieszaków =<750 mm
 3. konstrucja stropu masywnego, np.:
  a. żelbetowy , sprężony żebrowy lub płytowo-belkowy
  b. strop ceramiczny
  c. żelbetowy,sprężony belkowy lub strop żebrowy z elementami prefabrykowanymi - bez klasyfikacji odporności ogniowej

Klasa odporności ogniowej: REI 90, w połączeniu z konstrukcją stropu masywnego.
Aprobata techniczna: AT-15-8518/2010

Ważne wskazówki:
W przypadku gdy strop masywny nie spełnia wymaganych kryteriów odporności ogniowej, przez zastosowanie dodatkowej okładziny z płyt PROMATECT®-H można osiągnąć klasę REI 90.

Ogniochronne zabezpieczenia elementów żelbetowych.
Aprobata Techniczna: AT-15-8518/2010

Żelbetowe elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań prze- ciwpożarowych określonych w obowiązują- cych przepisach. Dla takich przypadków Pro- mat proponuje różne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych, dopasowanych do konkret- nych warunków.

Podczas pożaru w żelbecie zachodzą zjawiska niekorzystne, m.in. zjawisko odpryskiwania. Proces ten powoduje odsłanianie zbrojenia od strony nagrzewanej, utratę nośności oraz spadek szczelności i izolacyjno- ści elementu żelbetowego.

Zabezpieczenie ogniochronne ścian i stropów żelbetowych
W przypadku gdy strop lub ściana masywna nie spełnia wymaganych kryteriów odporności ogniowej (REI), przy zastosowaniu dodatkowej okładziny z płyt PROMATECT®-H można osiągnąć klasę odporności od R(EI) 30 do R(EI) 240.

Grubość okładziny z płyt PROMATECT®-H zależy od istniejącej grubości otuliny betonowej (lub jej braku). W przypadku stropów istnieje możliwość wykonania zabezpieczenia w wersji podwieszonej.

Wymagana odporność ogniowa

 • REI 30 (Tkr = 500 °C) REI 60 (Tkr = 500 °C) REI 90 (Tkr = 450 °C) REI 120 (Tkr = 450 °C)
 • REI 180 (Tkr = 450 °C)
 • REI 240 (Tkr = 450 °C)

PROMASPRAY®-T natrysk ogniochronny, zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych
Zastosowanie

 • Izolacja termiczna
 • Izolacja akustyczna
 • Ochrona przeciwpożarowa betonu w połączeniu z izolacją termiczną

Opis

PROMASPRAY® T jest zaprawą przeznaczoną do izolacji termicz- nej powierzchni nie wystawionych na działanie warunków atmosfe- rycznych. PROMASPRAY® T jest materiałem suchym składającym się z wełny żużlowej, spoiw hydraulicznych i półsyntetycznych,

a także z różnych dodatków.

Obszar zastosowań

 • Stropy i konstrukcje betonowe (izolacja termiczna, ochrona przeciwpożarowa, izolacja akustyczna)
 • Stropy gęstożebrowe (izolacja termiczna, ochrona przeciwpożarowa, izolacja akustyczna)
 • Płyty betonowe zespolone ze stalową blachą profilowaną (izolacja termiczna i akustyczna)

Właściwości

 • Nie ulega gniciu
 • Nie jest atakowany przez gryzonie i pasożyty
 • Niepalny
 • Nietoksyczny, nie zawiera azbestu ani żadnych innych szkodliwych substancji
 • Łatwy w stosowaniu

Warunki do spełnienia w fazie wykonawczej

Należy przestrzegać warunków stosowania zalecanych przez Promat oraz wytycznych zawartych w karcie charakterystyki.

Materiały podkładowe

PROJISO FIXO-B® - na podłoża betonowe; PROJISO FIXO-M® - na podłoża metalowe

Materiały wykończeniowe

PROJISO® FIXO-DUR; SIDAIRLESS

Sposób pakowania i przechowywania

Okres przechowywania: w zamkniętym opakowaniu maksymalnie 12 miesięcy licząc od daty produkcji

Warunki przechowywania: chronić przed mrozem, wilgocią, wysoką temperaturą i ostrym światłem słonecznym

Sposób pakowania: plastikowy worek 20 kg

Palety: 30 worków na palecie, razem 600 kg

Postępowanie z odpadami: nie wylewać do ścieków, nurtów

wodnych ani na ziemię; używać specjalnych worków na odpady