Systemy Zamknięć Ogniowych

Dym i ogień wewnątrz budynku stanowią duże zagrożenie dla życia ludzkiego i dóbr materialnych. W celu odseparowania stref od siebie stosuje się specjalnie skonstruowany System blokad drzwi, z uwagi na swoje działanie zwany również Systemem odcięć ogniowych.

Elektromagnes2

Zasada działania

Drzwi lub przegrody dymowe stanowią ważny element systemu ochrony przeciwpożarowej.
Aktywowanie systemu odbywa się:

 • automatycznie poprzez wyzwolenie z czujek dymowych lub czujek termicznych
 • albo ręcznie z przycisku zwalniającego.

Możliwe jest wysterowanie systemu z innego, zewnętrznego urządzenia (np. centrali SSP lub centrali oddymiania RZN).
Po uruchomieniu alarmu, elektromagnesy zostają zwolnione, a drzwi wyposażone w samozamykacze automatycznie zamkną się, co spowoduje oddzielnie stref pożarowych od siebie.

Charakterystyka produktów

Centrale zamknięć ogniowych BAZ sterują elektromagnesami stosowanymi do drzwi oraz bram przeciwpożarowych, w razie pożaru uniemożliwiają one rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku.
Elektromagnes utrzymuje drzwi w stanie pracy niezakłóconej w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy i towarowy.

Centrale zamknięć ogniowych BAZ 04(-N) oraz BAZ 2 sterują elektromagnesami stosowanymi do drzwi oraz bram przeciwpożarowych, w razie pożaru uniemożliwiają one rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku. Elektromagnes utrzymuje drzwi w stanie pracy niezakłóconej w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy i towarowy. W przypadku wyzwolenia centrali za pomocą automatycznej czujki pożarowej lub ręcznego uruchomienia przycisku wyzwalającego następuje przełączenie urządzeń na stan alarmu co powoduje zamknięcie drzwi przeciwpożarowych przez zamykacze przewidziane w projekcie budowlanym.

FD1 69

 • konstrukcja kompaktowa, obciążenie centrali 2A
 • wyzwolenie ręczne poprzez przycisk przerywający UT 4U
 • zabudowany bezpotencjałowy styk sygnalizacji alarmowej (60V/1A)
 • zabudowane wskaźniki trybu pracy
 • możliwość zdalnego wyzwolenia np.: poprzez centralę sygnalizacji pożarowej
 • BAZ 2 dodatkowo wyposażona w funkcję resetowania
 • wolno stosować wyłącznie czujki dymowe oraz chwytaki elektromagnetyczne posiadające aktualne dopuszczenia.

FD1 70

 • konstrukcja kompaktowa, obciążenie centrali 0,4A
 • wyzwolenie ręczne poprzez przycisk przerywający UT 4U
 • zabudowany bezpotencjałowy styk sygnalizacji alarmowej (60V/1A)
 • zabudowane wskaźniki trybu pracy
 • możliwość zdalnego wyzwolenia np.: poprzez centralę sygnalizacji pożarowej
 • BAZ 2 dodatkowo wyposażona w funkcję resetowania
 • wolno stosować wyłącznie czujki dymowe oraz chwytaki elektromagnetyczne posiadające aktualne dopuszczenia.
 • centrala BAZ 04-N posiada podtrzymanie napięcia w przypadku jego zaniku (wymagana 1 szt. akumulatora Typ 1, 1,3Ah) wolno stosować tylko czujki dopuszczone przez D+H
 • centrala BAZ 04-N posiada dedykowane wyjście do podłączenia sygnalizatorów