Szczeliny I Dylatacje

W każdej większej budowli betonowej stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian objętości i odkształceń spowodowanych przez różnice temperatur, nierównomierne osiadanie gruntu, wstrząsy lub skurcz betonu, co zapobiega ekstremalnemu tworzeniu się rys w betonowych elementach konstrukcyjnych.

 

Szczeliny dylatacyjne:

Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się produkty Promat : uszczelki pęczniejące PROMASEAL®PL i PROMASEAL®ST oraz masy ogniochronne PROMASEAL® oraz PROMASEAL®- Mastic. Materiały te stosowane są również w lekkich konstrukcjach ściennych i sufitowych oraz do uszczelnień przepustów rurowych w technice grzewczej i sanitarnej.

 

Łożyska ślizgowe:

W wielu konstrukcjach budowlanych występują elastomerowe lub neoprenowe łożyska ślizgowe, które również w przypadku pożaru muszą zachować swoją
funkcjonalność. W zależności od wrażliwości temperaturowej zastosowanych tworzyw sztucznych może być zastosowana odpowiednia okładzina z ogniochronnych płyt PROMATECT®. Przez odpowiednie ukształtowanie okładziny uwzględnione jest przesunięcie ruchomych elementów konstrukcji (szczegóły w katalogu, konstr. 482.10)

 

Zabezpieczenie ogniochronne taśm dylatacyjnych:

Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w budownictwie podziemnym stosowane są elastyczne taśmy dylatacyjne z PVC. Dla ochrony tych taśm przed działaniem ognia Promat proponuje elementy szczelinowe PROMASEAL®-PL, w połączeniu z wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej wełną mineralną. Element szczelinowy PROMASEAL®-PL składa się z pęczniejących pod wpływem ognia pasm PROMASEAL®-PL oraz znajdujących się między nimi warstw elastycznej pianki. Ilość zastosowanych pasm pianki i PROMASEAL®-PL zależna jest od wymaganej klasy odporności ogniowej elementu.

 

Dylatacje w elementach budowlanych
- masy ogniochronne PROMASTOP®-Coating 482.30

PROMASTOP Coating
Dane techniczne:

1. masa PROMASTOP®-Coating, gr. d ≥ 1 mm
2. wełna mineralna o gęstości ≥ 60 kg/m³


Klasa odporności ogniowej: EI 120

Aprobata techniczna: AT-15-3656/2007
Certyfikat zgodności: ITB-0129/W

Ważne wskazówki:

W niektórych obiektach ze względów technologicznych pozostawiane są szczeliny dylatacyjne pomiędzy ścianami a stropami lub stropodachami. Szczególnie często się to zdarza w przypadku dużych hal stalowych, w których po wzniesieniu ścian pozostaje przestrzeń pomiędzy murowanymi ścianami a stropodachami z blachy trapezowej. Aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru na inne strefy pożarowe, szczeliny te należy odpowiednio zabezpieczyć.

Do zabezpieczenia tego typu dylatacji firma Promat TOP proponuje użycie masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating. Masa ogniochronna
PROMASTOP®-Coating jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie.

Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać dylatacje to:
- 150 mm – ściany wykonane z cegły, betonu lub betonu komórkowego,
- 180 mm - stropy.

 

Dylatacje w elementach budowlanych
- masy ogniochronne PROMASEAL® 482.10

PROMASEAL Mastic 1

Dane techniczne:

1. masa PROMASEAL®
2. wełna mineralna

Klasa odporności ogniowej: EI 120

Aprobata techniczna: AT-15-4968/2007
Certyfikat zgodności: ITB-0180/W
Certyfikat zgodności: ITB-0179/W

Ważne wskazówki:

W budownictwie monolitycznym, ze względów konstrukcyjnych muszą być stosowane szczeliny dylatacyjne. Aby uniemożliwić rozprzestrzenienie się pożaru na inne strefy pożarowe, szczeliny te należy odpowiednio zabezpieczyć.

Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic należy aplikować w temperaturze co najmniej +5 °C.

Zabezpieczenie szczelin i dylatacji masami ogniochronnymi PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK, wykonane zgodnie z rysunkami, uzyskują klasę odporności ogniowej EI 120.

Masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic jest wyrobem uszczelniającym wykonanym na bazie akryli, o wszechstronnym zastosowaniu w techniczno-budowlanej ochronie przeciwpożarowej.