Systemy Wentylacji Pożarowej

Wentylatory oddymiające

Instalacja oddymiania ma za zadanie ochronę osób oraz ochronę mienia.

Życie i zdrowie ludzkie znajdują słusznie priorytet przed wartościami materialnymi. Pod pojęciem ochrony osób kryje się - poprzez utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacji - umożliwienie ucieczki z zagrożonego obszaru oraz wsparcie działań ekip ratowniczych. Ochrona mienia wynika z obniżania temperatury w palącym się obiekcie poprzez usuwanie gorącego dymu oraz nawiewanie powietrza uzupełniającego - każda instalacja oddymiająca musi mieć zapewnione dostarczenie powietrza zewnętrznego.

Tak definiujemy działanie systemu oddymiania: odprowadzenie produktów spalania z jednoczesnym uzupełnieniem świeżego powietrza.

 

Oddymianie budynków

Dym w zależności od tego co się pali może być bardzo trujący a wydzielany w dużych ilościach może w krótkim czasie całkowicie zadymić obiekt, uniemożliwić ucieczkę oraz utrudnić akcję ratowniczą. Naszymi wentylatorami mogą Państwo skutecznie i pewnie kontrolować i usuwać niebezpieczny dym.

 

Wentylatory oddymiające TLT

Wszystkie wentylatory oddymiające BSH – TLT są certyfikowane wg. normy PN-EN 12101- 3 (poniżej linki do kopii certyfikatów) i znane ze swej niezawodności. Dysponujemy najszerszą na rynku gamą wentylatorów oddymiających we wszystkich kategoriach odporności temperaturowych o konstrukcji osiowej i promieniowej z bogatym wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym różnorodne konfiguracje i możliwości montażowe.

 

tlt2

tabela1

Systemy nadciśnieniowe

Dostarczamy wykonane "pod klucz" systemy utrzymania nadciśnienia zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacji.

Nasze systemy bazują na wymaganiach normy PN-EN 12101-6 i spełniają kryteria:

 • max 50 Pa (nacisk na drzwi max 100 N)
 • prędkość przepływu powietrza przez otwarte drzwi: 0,75 v 2 m/s
 • czas reakcji systemu < 3 sek.

Systemy oparte są na opatentowanej, samoregulującej i równoważącej nadciśnienie technologii klapy mechanicznej.

Oferujemy:

 • pomoc w doborze odpowiedniego systemu, w tym konsultacje z rzeczoznawcą p.poż.
 • dostawę wszystkich elementów (wentylatory, klapy, automatyka, zasilanie)
 • uruchomienie, regulacja (protokoły odbiorcze dla Straży Pożarnej)
 • serwis

rda 120 04

rds dek 04

Kompaktowe zespoły regulacyjne typu RDA Rozdzielne zespoły regulacyjne typu RDS-DEK

 

Kompaktowy zespół regulacyjny - RDA 450 - 800

W obudowie umieszczone są wentylator ze stabilizatorem charakterystyki oraz samoczynne klapy nadciśnieniowe wyposażone w mechanizm sprężynowy, które otwierają się po przekroczeniu zadanego ciśnienia i tworzą bypass w kierunku otworu ssawnego wentylatora.

Siłę otwierania klap wytwarza ciśnienie w klatce schodowej / drodze ucieczki; siłę zamykania - mechanizm sprężynowy. Zmianą napięcia sprężyny można ustalić siłę zamykania tj. różnicę ciśnień przy której klapy się otwierają. Przy klapach otwartych część powietrza cyrkuluje w obrębie urządzenia.

Moment zamykający klapę regulacyjną jest tak dobrany, że nieznaczne przekroczenie zadanej wartości skokowo zmienia powierzchnię czynną klapy, stąd czas reakcji całego systemu jest krótszy niż 3 sek.

 

Wielkości Przepływy powietrza [m³/h]

 • RDA 450 do 6.000
 • RDA 500 do 15.000
 • RDA 630 do 21.000
 • RDA 710 do 30.000

 

 • Nie wymaga żadnych zdalnych systemów regulacji
 • Nie wymaga dodatkowego otworu upustowego w klatce schodowej
 • Brak czujnika ciśnienia
 • Prosty montaż, małe nakłady budowlane
 • System jest niewrażliwy na zakłócenia zewnętrzne (n.p. wpływ wiatru)

 

System instalacji różnicowania nadciśnienia – RDS - DEK

Nadciśnieniowe urządzenia zapobiegające zadymieniu typu RDS/DEK składają się z urządzenia napowietrzającego oraz oddzielnej klapy nadciśnieniowej. Klapa ta otwiera się samoczynnie (bez energii zewnętrznej) gdy zostanie przekroczone założone nadciśnienie (z reguły 50 Pa).

rds dek 04

Moment zamykający klapy jest ustawiany mechanizmem sprężynowym. Mechanizm jest tak skonstruowany, że nieznaczne przekroczenie wartości żądanej zmienia skokowo powierzchnię czynną klapy.

Taka charakterystyka gwarantuje najkrótsze czasy reakcji systemu na zmianę ciśnienia.

Gdy zostaną otwarte drzwi i gwałtownie spadnie w klatce ciśnienie klapa zamknie się niezwłocznie i cały wydatek urządzenia (poza wydatkiem pokrywającym nieszczelności) przepływa przez otwarte drzwi. Zamknięcie drzwi powoduje natomiast otwarcie klapy.

DEK H LF

W obudowie urządzenia napowietrzającego RDS umieszczony jest wentylator osiowy z kierownicą powietrza i stabilizatorem charakterystyki. Stabilizator lini charakterystyki zapobiega typowemu dla wentylatorów osiowych odrywaniu strug powietrza (pompowanie) w lewym zakresie charakterystyki. Umożliwia to zastosoawnie układów pracy równoległej kilku urządzeń.

DEKA V LK

Oferujemy wiele rodzajów zespółu klapy nadciśnieniowej DEK:

 • Dachowe:
  • DEK-V-DS
  • DEKA-V-LK
 • Ścienne:
  • DEK(A)-H-JK-RG-WH
  • DEK(A)-H-LF
  • DEK-H-IS-AR-WG

Skuteczne działanie każdego z nich musi być niezależne od wpływów atmosferycznych – kierunek i siła wiatru (stan pracy), oraz ma zapobiegać wnikaniu zimnego powietrza do obiektu (stan czuwania).

Standardowo opory całego zespołu nie przekraczają 50 Pa, jednak istnieje możliwość zmiany nastawy sprężyny. Dzięki temu opory całego zespołu można regulować z zakresie 35 – 70 Pa.

DEK H LF

Komponenty oddymiające

SCHAKO, wynalazca nawiewnika wirowego, produkuje komponenty i systemy dla wentylacji i klimatyzacji w 4 fabrykach w Europie.

Rozwój we własnym laboratorium gwarantuje odpowiednie funkcjonowanie każdego produktu. Najwyższa jakość i elastyczność gwarantujemy dzięki automatycznemu wykonaniu.

Od 1928 SCHAKO buduje swoje referencje w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji. Począwszy od ochrony przeciwpożarowej i przeciwhałasowej przez bezprzeciągowe systemy rozdziału powietrza, chłodzenie statyczne aż do wentylacji domów mieszkalnych - nasze innowacje stają się standardami.


Oddymianie grawitacyjne, wentylacja naturalna

ventria 33 web1

Urządzenia do odprowadzania dymu oraz ciepła ze strefy objętej pożarem zapewniają możliwość ewakuacji ludzi przebywających w obiekcie, usprawniają przeprowadzenie akcji gaśniczej a także obniżają temperaturę warstwy dymu zmniejszając ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru. Urządzenia służą również wentylacji naturalnej umożliwiającej odprowadzanie gorącego oraz dostarczenie świeżego powietrza efektywnie, bez hałasu i dodatkowych kosztów energii. Produkty BSH Klima Polska - BRAKEL poza funkcją oddymiania i wentylacji naturalnej spełniają idee estetyki projektowej. Produkty charakteryzuje wysoka jakość wykonania, estetyczna linia oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne m.in. siłowniki ukryte w ramie okiennej. Elastyczność rozwiązań montażowych pozwala na ich łączenie z dowolnymi konstrukcjami aluminiowymi i stalowymi. Szeroki wachlarz okien i żaluzji oddymiająco/wentylacyjnych umożliwia realizację wymagających architektonicznie obiektów.

Urządzenia posiadają certyfikat zgodności z normą EN 12101-2