Polish (Poland)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player

Professionalism of our services has been supported by numerous references and certifications including:IV Konferencja „Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników - Koło Śląsk Centrum w dniu 5 czerwca 2014r. zorganizowało Konferencję Szkoleniową – „Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego”.

Była to już czwarta konferencja szkoleniowa, w której braliśmy udział, zorganizowana przez strażaków dla górników. Podstawowym założeniem było omówienie zagadnień bezpieczeństwa pożarowego związanego ze składowaniem węgla kamiennego na zwałach górniczych. Przedstawione zostały sposoby zabezpieczenia transportu węgla oraz możliwości wczesnego wykrywania źródeł pożaru podczas składowania węgla. Wysłuchaliśmy referatów m.in. na temat:

- Bezpieczeństwa pożarowego podczas składowania węgla kamiennego na zwałach górniczych
- Detekcji wczesnych faz pożaru i stanów przedawaryjnych w systemach transportu i składowania węgla
- Analizy podatności na zapłon i samozapalenie wybranych pyłów palnych
- Zestawów odzieżowych o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych
- Zasad kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą na powierzchni zakładu górniczego.