Polish (Poland)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player

Professionalism of our services has been supported by numerous references and certifications including:Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych - weryfikacja i projektowanie w oparciu o Eurokody

 

 

W dniu 09.04.2014 firma Jurkpol-FP Sp. z o.o wzięła udział w Konferencji Szkoleniowej zorganizowanej przez Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy Politechniki Wrocławskiej, Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  we Wrocławiu. Konferencja obejmowała tematy związane ze stosowaniem Eurokodów w projektowaniu.

 

Konferencja skierowana była przede wszystkim do projektantów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz osób nadzorujących procesy budowlane. Podczas wykładów zostały poruszone tematy dotyczące ogólnych wymagań odporności ogniowej elementów budynku w świetle przepisów techniczno-budowlanych, zasady projektowania w oparciu o Eurokody dla konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych oraz kwestie dotyczące obciążeń termicznych konstrukcji podczas pożarów.